Zpráva o realizaci projektu

 

Název projektu: Další vzdělávání Projektantů vodovodních systémů  a Topenářů Jihomoravského kraje
reg. č.: CZ.1.07/3.2.04/05.0008
Termín realizace: 1. října 2013 – 31. března 2015
Příjemce dotace: Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov,
Dukelská třída 247/69,
614 00 Brno
Poskytovatel dotace: - Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno

 

(1) Stručné info o projektu a jeho stěžejní myšlenka:
Projekt vznikl za podpory Cechu topenářů a instalatérů ČR z důvodu potřebnosti rozvoje vzdělávací nabídky v oblasti TZB, tj. potřebnosti rozvoje dalšího vzdělávání Topenářů
a Projektantů vodovodních systémů a dále Servisních pracovníků instalujících zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (podpořený připravovanou novelizací zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, týkající se osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívající OZE).
(2) Aktuální zpráva o realizaci projektu (ke dni 30.11.2014)
Dne 28.11. se uskutečnilo v sídle ČSTZB (v Brně – Husovicích) 4. setkání realizačního týmu projektu. Účast přijala v zastoupení CTI ČR i paní Zd. Habartová (čestný host).
Hlavním tématem jednání byla především příprava na stávající pilotní ověření nově vzniklých vzdělávacích programů, příprava lektorů na výuku, konečná úprava e-learningové aplikace (včetně korekcí), podstatná změna projektu (předložená poskytovateli) a závěrečná fáze projektu.
Řešitelský tým se současně interně domluvil na dalším společném setkání dne 23.1. 2015,
kde si všichni vyzkouší pod vedením odborného lektora práci s novými iPady.
(3) Příprava na PILOTNÍ OVĚŘENÍ všech nově vytvořených vzdělávacích programů / kurzů č. 1 - 8
(termíny realizace pilotáží: 01 – 02/2015):
Vzdělávací program č. 1: „Odborné vzdělávání Topenářů a Projektantů vodovodních
systémů v oblasti hygienického zabezpečení teplé vody“
Kurzy č. 1, 2 a 3
Lektor: Doc. Pospíchal
Vzdělávací program č. 2: „Využití iPadů v praxi“
Kurz č.4
Lektor: Bc. Smolka
Vzdělávací program č. 3: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci
kotlů a kamen na  biomasu“
Kurz č. 5
Lektor: Doc. Skála
Vzdělávací program č. 4: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci
tepelných čerpadel“
Kurz č. 6
Lektor: Ing. Slováček
Vzdělávací program č. 5: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci
solárních fotovoltaických prvků“
Kurz č. 7
Lektor: Prof. Grmela
Vzdělávací program č. 6: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci
solárních kolektorů“
Kurz č. 8
Lektor: Ing. Bartoś
Všechny vytvořené kurzy, včetně vzniklých e-learningových opor budou následně
PILOTNĚ ověřeny na vybraných účastnících - zájemcích z oboru (tj. topenářích, projektantech TZB, a servisních pracovnících instalujících zařízení využívající OZE).
Kurzů se mohou nově zúčastnit i provozovatelé objektů (technická správa budov, údržba,..)
Český svaz zaměstnavatelů oboru TZB proškolí celkem 58 osob (57 mužů a 1 žena) rozdělených do 8 kurzů, převážně v průběhu jednoho vyučovacího dne (tj. 8 hodin) v rámci teorie. U servisních pracovníků instalujících zařízení využívající OZE bude navíc jeden školicí den s praktickou výukou.
Účast v pilotních kurzech je zdarma.
Po ukončení pilotáží budou kurzy na základě zpětné vazby účastníků, lektorů a projektového
i finančního manažera finalizovány.
Po ukončení projektu budou e-learningové kurzy zpoplatněny.
V případě zájmu o účast v pilotážních kurzech kontaktujte příjemce dotace:
Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Dukelská třída 247/69, 614 00  Brno,
manažer projektu: Mgr. Hana Robková
tel.: 773 407 347, mail: cstzb@cstzb.cz (h.robkova@esl.cz)
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

(1) Stručné info o projektu a jeho stěžejní myšlenka:

Projekt vznikl za podpory Cechu topenářů a instalatérů ČR z důvodu potřebnosti rozvoje vzdělávací nabídky v oblasti TZB, tj. potřebnosti rozvoje dalšího vzdělávání Topenářůa Projektantů vodovodních systémů a dále Servisních pracovníků instalujících zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (podpořený připravovanou novelizací zákonač. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, týkající se osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívající OZE).

(2) Aktuální zpráva o realizaci projektu (ke dni 30.11.2014)

Dne 28.11. se uskutečnilo v sídle ČSTZB (v Brně – Husovicích) 4. setkání realizačního týmu projektu. Účast přijala v zastoupení CTI ČR i paní Zdena Habartová (čestný host).Hlavním tématem jednání byla především příprava na stávající pilotní ověření nově vzniklých vzdělávacích programů, příprava lektorů na výuku, konečná úprava e-learningové aplikace (včetně korekcí), podstatná změna projektu (předložená poskytovateli) a závěrečná fáze projektu.Řešitelský tým se současně interně domluvil na dalším společném setkání dne 23.1. 2015,kde si všichni vyzkouší pod vedením odborného lektora práci s novými iPady.

(3) Příprava na PILOTNÍ OVĚŘENÍ všech nově vytvořených vzdělávacích programů / kurzů č. 1 - 8:

(termíny realizace pilotáží: 01 – 02/2015)

Vzdělávací program č. 1: „Odborné vzdělávání Topenářů a Projektantů vodovodních  systémů v oblasti hygienického zabezpečení teplé vody“ 
Kurzy č. 1, 2 a 3  Lektor: Doc. Pospíchal

Vzdělávací program č. 2: „Využití iPadů v praxi“ 
Kurz č.4  Lektor: Bc. Smolka

Vzdělávací program č. 3: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci kotlů a kamen na biomasu“
Kurz č. 5  Lektor: Doc. Skála

Vzdělávací program č. 4: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci tepelných čerpadel“ 
Kurz č. 6  Lektor: Ing. Slováček

Vzdělávací program č. 5: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci solárních fotovoltaických prvků“ 
Kurz č. 7  Lektor: Prof. Grmela

Vzdělávací program č. 6: „Další vzdělávání servisních pracovníků provádějících instalaci solárních kolektorů“ 
Kurz č. 8  Lektor: Ing. Bartoś

 

Všechny vytvořené kurzy, včetně vzniklých e-learningových opor budou následně PILOTNĚ ověřeny na vybraných účastnících - zájemcích z oboru (tj. topenářích, projektantech TZB, a servisních pracovnících instalujících zařízení využívající OZE). Kurzů se mohou nově zúčastnit i provozovatelé objektů (technická správa budov, údržba,..) Český svaz zaměstnavatelů oboru TZB proškolí celkem 58 osob (57 mužů a 1 žena) rozdělených do 8 kurzů, převážně v průběhu jednoho vyučovacího dne (tj. 8 hodin) v rámci teorie. U servisních pracovníků instalujících zařízení využívající OZE bude navíc jeden školicí den s praktickou výukou.Účast v pilotních kurzech je zdarma. Po ukončení pilotáží budou kurzy na základě zpětné vazby účastníků, lektorů a projektovéhoi finančního manažera finalizovány. Po ukončení projektu budou e-learningové kurzy zpoplatněny.

 

V případě zájmu o účast v pilotážních kurzech kontaktujte příjemce dotace:

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Dukelská třída 247/69,
614 00 Brno

 

Manažer projektu: - Mgr. Hana Robková
Telefon: +420 773 407 347
E-mail: cstzb@cstzb.cz
(h.robkova@esl.cz)

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.