Aktuální zpráva o realizaci projektu
ke dni 29. 05. 2014

Probíhá realizace klíčové aktivity č. 1: KA 1 (termín realizace 10/2013 – 05/2014), jejímž cílem je tvorba tří vzdělávacích programů (složených z 8 kurzů).

Rozpis kurzů

Souběžně je realizována klíčová aktivita č. 2: KA 2 (12/2013 – 06/2014), jejímž cílem je tvorba e-learningu, včetně podcastů.

 

Obě klíčové aktivity se současně nacházejí ve své závěrečné fázi.

 

Členové realizačního týmu (lektoři a metodici) aktuálně dokončují obsahovou náplň kurzů, která bude finálně kompletně převedena do e-learningové podoby (vznikne tak 8 e-modulů, včetně e-materiálů a 8 podcastů, tj. instruktážních videí ke každému kurzu). Jedná se o efektivní výuku formou prezenčního vzdělávání, přínosnou především pro samostudium, kdy se účastníci budou moci k probírané látce vracet kdykoliv v čase i místě.

Pilotní ověření vzdělávacích programů a jejich e-learningové opory

Všechny vytvořené kurzy, včetně vzniklých e-learningových opor budou následně PILOTNĚ ověřeny na vybraných účastnících - zájemcích z oboru (tj. topenářích, projektantech TZB a servisních pracovnících instalujících zařízení využívající OZE).

Pilotní kurzy budou probíhat od podzimu 2014 do zimy 2015.
Viz přiložený PDF soubor>>


 

Český svaz zaměstnavatelů proškolí celkem 58 osob (57 mužů a jednu ženu) rozdělených do 8 kurzů, převážně v průběhu jednoho vyučovacího dne (tj. 8 hodin) v rámci teorie. U servisních pracovníků instalujících zařízení využívající OZE bude navíc jeden školicí den s praktickou výukou.

Aktuálně provádí Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov za podpory Cechu topenářů a instalatérů ČR akvizici u firem v oboru.


Zájemci o účast v kurzech se mohou do konce měsíce června do jednotlivých vybraných kurzů přihlásit.

Účast v pilotních kurzech je zdarma.

Po ukončení projektu budou e-learningové kurzy zpoplatněny.

 

V případě zájmu o účast v pilotážních kurzech na prosím kontaktujte:

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Dukelská třída 247/69
614 00  Brno
Manažer projektu: Mgr. Hana Robková
Telefon: 773 407 347 
E-mail: cstzb@cstzb.cz

 

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Fotogalerie - zpráva o projektu

PDF přílohy