V říjnu 2013 byl slavnostně zahájen projekt s názvem "Další vzdělávání projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje".

 

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov (ČSTZB) ve spoluprácis Cechem topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) vyhodnotil na základě provedených šetřenípotřebnost rozvoje další vzdělávací nabídky v oblasti TZB, resp. potřebnost dalšího vzděláváníTopenářů, Projektantů vodovodních systémů a servisních pracovníků instalujících zařízenívyužívajících energii z obnovitelných zdrojů, směřujících k jejich vyšší konkurenceschopnostii konkurenceschopnosti jejich zaměstnavatelů.

 

Realizace grantového projektu s názvem "Další vzdělávání projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje" s registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0008 se uskuteční od 1. října 2013 do 31. března 2015.

 

Během 18 měsíců budou vytvořeny tři vzdělávací programy, včetně metodik, které na trhu chybí, avšak jsou pro efektivnější práci účastníků vzdělávání a jejich budoucí působnost v oboru nezbytné. Všechny tyto programy mají být podpořeny e-learningem a následně pilotně ověřeny na celkem 58 účastnících z Jihomoravského kraje, po vyhodnocení pilotáže upraveny do konečné podoby, závěrem akreditovány MŠMT.

Projekt reflektuje potřeby zaměstnanců i požadavky zaměstnavatelů na rozvoj lidských zdrojů, strategické dokumenty Jihomoravského kraje. Jeho cílem je rozšířit vzdělávací nabídku v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.

 

1. Vzdělávací program č. 1 - Odborné vzdělávání Topenářů a Projektantů vodovodních systémů v oblasti hygienického zabezpečení teplé vody

Struktura vzdělávacího programu je nastavena tak, aby účastníkům doplnila a rozšířila potřebné znalosti, ukázala způsoby hygienického zabezpečení teplé vody. Reflektuje potřebnost cílové skupiny i požadavky jejich zaměstnavatelů, tj. ekonomických subjektů v oblasti TZB či provozovatelů objektů různého zaměření (nemocnice, hotely, aquaparky, domovy pro seniory …). Sekundárním dopadem je optimalizace systému výroby a distribuce teplé vody po projektové i technické stránce, což přinese zlepšení kvality vyráběné teplé vody.

 

2. Vzdělávací program č. 2 - Využití iPadů v praxi

Vzdělávací program předkládá možnosti, jak si svou práci využíváním iPadů zefektivnit (např. úspora nákladů i času, zrychlení všech procesů i výstupů, práce v terénu, aj.).

 

3. Vzdělávací program č. 3 - Další vzdělávání servisních pracovníků pro získání oprávnění provádět instalační činnost

Vytvoření třetího vzdělávacího programu je reakcí na zákon o energetických specialistech a osobách oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů – OZE (podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 10 odst. 9, § 10a odst. 7, § 10d odst. 9 a § 10e odst. 5). Týká se 4 následujících skupin osob, které instalují či provádějí servisní práce na těchto zařízeních:

 

• Osob provádějících instalaci kotlů a kamen na biomasu.

• Osob instalujících tepelná čerpadla.

• Osob instalujících solární fotovoltaické prvky.

• Osob instalujících solární kolektory.


Výuka servisních pracovníků pro získání oprávnění provádět instalační činnost v rámci vzdělávacího programu č. 3 proběhne v kombinaci teorie s praxí.

 

4. E-learning

Efektivitu projektového vzdělávání podpoří využití e-learningové opory (moduly, včetně materiálů a podcastů, tj. instruktážních videí), která bude vytvořena v průběhu realizace projektu. E-learning má velký význam pro udržitelnost aktivit projektu a budoucí vzdělávání cílové skupiny, obzvláště je pak přínosný pro samostudium. Možnost tohoto typu výuky je řešením dalších vzdělávacích požadavků účastníků (časová úspora, individuální potřeby jednotlivců, vlastní tempo výuky, aj.)

 

Vzhledem k tomu, že vytvořené vzdělávací programy na sebe nenavazují, uskuteční se pilotní ověření každého vzdělávacího programu zvlášť, přičemž účastníci pilotáže vzdělávacího programu č. 3 budou navíc rozčleněni do čtyř kurzů dle dané specializace.

 


 

Slavnostní zahájení projektu