hlavička

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SERVISNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT INSTALAČNÍ ČINNOST
„Další vzdělávání Projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje“,
reg.č. CZ.1.07/3.2.04/05.0008


Vzdělávací program č: 3) sestavený ze 4 samostatných kurzů

 

Vzdělávání pro cílovou skupinu:    SERVISNÍ PRACOVNÍK instalující vybraná zařízení (OZE)


Požadovaný počet účastníků:----
10 osob instalujících kotle a kamna na biomasu
(celkem min. 38 osob)
8 osob instalujících tepelná čerpadla
10 osob instalujících solární fotovoltaické prvky
10 osob instalujících solární kolektory

 

Rozpisy (teoretické i praktické výuky) a názvy kurzů:
Praktická část výuky bude v rámci každého kurzu zahrnovat nácvik instalace daného zařízení.

 

Kurz č. 5:

Další vzdělávání pro osoby provádějící instalaci kotlů a kamen na biomasu
(8 hodin teorie, 8 hodin praxe / 2 školicí dny), min. 10 servisních pracovníků

Kurz č. 6:

Další vzdělávání pro osoby instalující tepelná čerpadla
(8 hodin teorie, 8 hodin praxe / 2 školicí dny), min. 8 servisních pracovníků

Kurz č. 7:

Další vzdělávání pro osoby instalující solární fotovoltaické prvky
(16 hodin teorie, 8 hodin praxe / 3 školicí dny), min. 10 servisních pracovníků

Kurz č. 8:

Další vzdělávání pro osoby instalující solární kolektory
(8 hodin teorie, 8 hodin praxe / 2 školicí dny), min. 10 servisních pracovníků

 

Cíl vzdělávacího programu č. 3):

Struktura vzniklých kurzů vychází z tematických okruhů vymezených připravovanou vyhláškou, obohacených o témata směřující ke komplexnosti, která zvýší efektivitu práce, pracovní spokojenost a konkurenceschopnost cílové skupiny.

 


 

Upřesněte nám, zda máte zájem o účast v kurzu (příp. kurzech).

Vyberte si pro sebe i své zaměstnance z široké nabídky našich kurzů odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a sdělte nám Vaše přání i potřebu, kterou rádi podpoříme.

Termíny upřesníme po konzultaci s Vámi a podle počtu uchazečů z dané společnosti lze nabízené vzdělávání uskutečnit jako firemní školení.

Zájemci o účast na pilotážních kurzech kontaktujte příjemce dotace:

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Dukelská třída 247/69, 614 00  Brno

 

manažer projektu: Mgr. Hana Robková
telefon: 773 407 347
e-mail: cstzb@cstzb.cz