ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ TOPENÁŘŮ A PROJEKTANTŮ VODOVODNÍCH SYSTÉMŮ V OBLASTI HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ TEPLÉ VODY

„Další vzdělávání Projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje“,
reg.č. CZ.1.07/3.2.04/05.0008


Vzdělávací program č: 1) sestavený ze 3 kurzů na sebe navazujících

 

Vzdělávání pro cílovou skupinu:     TOPENÁŘ a PROJEKTANT TZB

 

Požadovaný počet účastníků:         7 topenářů + 3 projektanti (celkem min. 10 osob)
Počet hodin:                                3 x 8 hodin (každý kurz 1 školicí den / celkem 3 školicí dny)

 

Rozpis a názvy kurzů:

Kurz č. 1: Řešení mikrobiologických rizik při výrobě teplé vody
Kurz č. 2: Řešení mikrobiologických rizik při distribuci teplé vody
Kurz č. 3: Technologie ohřevu vody a jejich vliv na kvalitu vody

 

Cíl vzdělávacího programu č. 1):

optimalizace systému výroby a distribuce teplé vody po projektové
i technické stránce s akcentem na zlepšení kvality vyráběné teplé vody (po stránce hygienicko-epidemiologické, materiálové i chemické, včetně významných energetických úspor)

 

 

Upřesněte nám, zda máte zájem o účast v kurzech odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a sdělte nám Vaše přání i potřebu, kterou rádi podpoříme.

Termíny upřesníme po konzultaci s Vámi a podle počtu uchazečů z dané společnosti lze nabízené vzdělání uskutečnit jako firemní školení.

Zájemci o účast na pilotážních kurzech kontaktujte příjemce dotace:

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Dukelská třída 247/69, 614 00  Brno

 

manažer projektu: Mgr. Hana Robková
telefon: 773 407 347
e-mail: cstzb@cstzb.cz