POSLÁNÍ

Posláním Svazu je pozitivně a ve prospěch etického podnikání ve stavebních odvětvích ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky a hájit oprávněné společné zájmy svých členů vůči vnějším orgánům a organizacím s cílem vytvářet stabilní podnikatelské prostředí a podmínky pro udržení sociálního smíru. Dále vzdělávat a pomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje členů svazu.

 

VIZE

Přispívat k dobrému jménu českého stavebnictví, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů.

Zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, regionálními samosprávami, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.

 

MEZILIDSKÉ VZTAHY ZAKLÁDÁME NA PROFESIONALITĚ, RESPEKTU, SPOLUPRÁCI A PŘÁTELSTVÍ