Základní podmínky pro získání KOTLÍKOVÉ DOTACE 2016

Obsahuje informace o možnostech a základních podmínkách získání dotace na výměnu zdrojů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.
Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace není určena pro právnické osoby.
Kdy je možné žádat o kotlíkovou dotaci?
O Kotlíkovou dotaci bude možné žádat na krajském úřadě od 30. září 2015 poté, co budou vyhlášeny výzvy pro občany. Doporučujeme vám pečlivě sledovat stránky vašeho kraje:
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.
Které kotle budou moci být za kotlíkové dotace pořizovány?
Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud certifikovaných kotlů je přístupný na www.opzp.cz. Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze firmami s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude přiznána.
Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc korun. Tzn., že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max. procentu dotace 85% na konkrétní případ výměny. Procenta dotace se budou odvíjet od typu nově pořizovaného kotle.
Na základě čeho mohu získat dotaci?
Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh.
Kde získám informace o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je možné si ho začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních úřadech.
Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění výzvy?
Ne. Peněz je dostatek, žádosti budou v rámci první výzvy přijímány celé dva roky. Následně budou vyhlášeny další výzvy.
Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?
To není možné. Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy. Náklady vzniklé v současné době není možné proplatit.
Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?
Formulář žádosti a požadované doklady budou jednoduché, občan je zvládne obstarat sám. Pouze tzv. energetická mikro-opatření musí být konzultována s tzv. energetickým specialistou Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.cz/experti.
Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová zelená úsporám?
Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.
Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti?
Pravděpodobně se bude jednat o:
Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení o provedení mikro-energetických opatření
Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu (maximálně průkazné)
Identifikace vlastníka -  vydá Czech Point
Identifikace nemovitosti – vydá Czech Point
A dále specificky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě, písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.
Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání dotace.
Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?
Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle, čerpadla, plynového kondenzačního kotle, solární termické soustavy, s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého k užíváním, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo náklady spojené se službou energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo s realizací mikro-opatření.
Obsahuje informace o možnostech a základních podmínkách získání dotace na výměnu zdrojů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?

Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace není určena pro právnické osoby.

Kdy je možné žádat o kotlíkovou dotaci?

O Kotlíkovou dotaci bude možné žádat na krajském úřadě od 30. září 2015 poté, co budou vyhlášeny výzvy pro občany. Doporučujeme vám pečlivě sledovat stránky vašeho kraje:

Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?

Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.

Které kotle budou moci být za kotlíkové dotace pořizovány?

Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu.

Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze firmami s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude přiznána.

Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc korun. Tzn., že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max. procentu dotace 85% na konkrétní případ výměny. Procenta dotace se budou odvíjet od typu nově pořizovaného kotle.

Na základě čeho mohu získat dotaci?

Prvním krokem je vyplnění formuláře (žádosti) a přiložení povinných příloh.

Kde získám informace o formuláři?

Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je možné si ho začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních úřadech.

Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?

To není možné. Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy. Náklady vzniklé v současné době není možné proplatit.

Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?

Formulář žádosti a požadované doklady jsou koncipovány tak, aby je každý zvládl vyplnit sám. Další možností je využít některou z dotačních agentur (lze vyhledat na internetu dle příslušného regionu). Tzv. energetická mikro-opatření musí být konzultována s tzv. energetickým specialistou. Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.cz/experti.

Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová zelená úsporám?

Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.

Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti?

Pravděpodobně se bude jednat o:
  • Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení o provedení mikro-energetických opatření
  • Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu (maximálně průkazné)Identifikace vlastníka -  vydá Czech Point
  • Identifikace nemovitosti – vydá Czech Point
  • A dále specificky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě, písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.
Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání dotace.

Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?

Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle, čerpadla, plynového kondenzačního kotle, solární termické soustavy, s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého k užíváním, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo náklady spojené se službou energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo s realizací mikro-opatření.