Český svaz zaměstnavatelů je nezisková organizace, která se zabývá především dalším profesním vzděláváním odborníků oborů technická zařízení budov.