Zpět na seznam aktualit

Závěrečná zpráva

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOTOVANÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ČSTZB (Českého svazu zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov)
Po téměř dvou a půl letech se Českému svazu zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov (ČSTZB) ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů České republiky, o.s. (CTI ČR) daří úspěšně řídit a přivést k cíli rozsáhlý projekt v oblasti vzdělávání  pracovníků  technických oborů (techniků, pracovníků na vedoucích / řídících pozicích a projektových manažerů). Projekt ke dni 31. července 2013 končí.
Dotovaný vzdělávací program s názvem „Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov“, reg. č. CZ.1.04/1.1.06/52.00139 zahájil příjemce dotace (ČSTZB) dne 1. ledna 2011. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR za účelem zvýšení adaptability zaměstnanců podniků.
Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov je nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti stavebnictví a souvisejících oborech.
Cech topenářů a instalatéru České republiky, o.s. je živnostenským společenstvem s účelem
a cílem sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí na území České republiky, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.
Zamýšlený projekt byl ze strany ČSTZB a CTI ČR dlouhodobě svědomitě připravován v souladu s hlavním posláním obou organizací, jejichž cílem je především vytvářet stabilní podnikatelské prostředí, vzdělávat a pomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje svých členů.
Vzdělávací programy probíhaly regionálně na několika místech České republiky.
Školení byla cíleně připravována pro konkrétní obory a profese dle specifických potřeb zaměstnavatelů se zaměřením na podporu systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů ve firmách. Podpořila motivaci ve vazbě na rozvoj dalšího podnikového vzdělávání.
Realizaci vzdělávacích programů získala ve výběrovém řízení společnost Shine Consulting, s.r.o., která disponuje profesionálním týmem zkušených lektorů.
Jednotlivá školení byla cíleně zaměřena na konkrétní oblasti s následujícími prioritami:
ve vzdělávacích programech pro techniky především:
- na komunikaci (naslouchání, naladění se na zákazníka a jeho potřeby), částečně i tematiky principů projektové dokumentace, uchopení zakázky jako projektu, definice zakázky a její hranice, správného uzavření zakázky a zviditelnění výsledků
ve vzdělávacích programech pro řídící pracovníky:
- od zlepšení komunikačních dovedností manažerů, efektivního plánování a řízení projektů v praxi, využívání systémů projektového řízení, včetně projektových rizik přes osobní leadership, organizaci času i priorit až k managementu emocí a konfliktů
ve vzdělávacím programu pro projektové manažery:
- od pokročilých technik projektového řízení až k přípravě k certifikaci projektových manažerů podle IPMA (International Projekt Management Association). Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikát kvalifikace a způsobilosti projektových manažerů.
Právě vzdělávací program pro projektové manažery s přípravou k certifikaci podle IPMA byl nejprestižnější aktivitou v rámci projektu, neboť tyto certifikáty potvrzují u zaměstnanců kvalitní kompetence v rámci řízení projektů. Někteří z účastníků  následně úspěšně složili zkoušku a obdrželi certifikát projektového manažera s úrovní kompetencí Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager) nebo Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management Associate).
Vzhledem k tomu, že byl celý projekt prakticky koncipován a cíleně zaměřen na organizační struktury, komunikaci, systém práce a konkrétní problémy týkající se řídících pracovníků a techniků (mimo pozice vrcholových manažerů) docílilo se v krátkém časovém rozpětí efektivních výsledků s následnou transformací těchto získaných poznatků do praxe. Dosažení cílů projektu je průběžně patrné ze zpětné vazby při vyhodnocování posunu v úrovni znalostí a kompetencí pracovníků, kteří vzdělávací program absolvovali. Tato vyhodnocení slouží jako vstup do závěrečné zpětné vazby zaměstnavatelům kterou nyní ČSTZB zpracovává.
Vzhledem k pozitivním ohlasům na vzdělávací projekt ČSTZB bude svaz ve spolupráci
s CTI ČR ve vzdělávacích aktivitách pro zaměstnance svých členů v budoucnu pokračovat.
Vzdělávací projekt se stal zajímavým a účinným zdrojem rozvoje jednotlivých zúčastněných subjektů (v rámci čerpání vlastního „de minimis“ zúčastněných společností, avšak bez administrativní zátěže) za použití finančních zdrojů EU.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOTOVANÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ČSTZB (Českého svazu zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov)

Po téměř dvou a půl letech se Českému svazu zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov (ČSTZB) ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů České republiky, o.s. (CTI ČR) daří úspěšně řídit a přivést k cíli rozsáhlý projekt v oblasti vzdělávání pracovníků  technických oborů (techniků, pracovníků na vedoucích / řídících pozicích a projektových manažerů). Projekt ke dni 31. července 2013 končí.

 

Dotovaný vzdělávací program s názvem „Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov“, reg. č. CZ.1.04/1.1.06/52.00139 zahájil příjemce dotace (ČSTZB) dne 1. ledna 2011. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR za účelem zvýšení adaptability zaměstnanců podniků.

 

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov je nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti stavebnictví a souvisejících oborech. Cech topenářů a instalatéru České republiky, o.s. je živnostenským společenstvem s účelema cílem sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí na území České republiky, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.

 

Zamýšlený projekt byl ze strany ČSTZB a CTI ČR dlouhodobě svědomitě připravován v souladu s hlavním posláním obou organizací, jejichž cílem je především vytvářet stabilní podnikatelské prostředí, vzdělávat a pomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje svých členů.

 

Vzdělávací programy probíhaly regionálně na několika místech České republiky. Školení byla cíleně připravována pro konkrétní obory a profese dle specifických potřeb zaměstnavatelů se zaměřením na podporu systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů ve firmách. Podpořila motivaci ve vazbě na rozvoj dalšího podnikového vzdělávání.

Realizaci vzdělávacích programů získala ve výběrovém řízení společnost Shine Consulting, s.r.o., která disponuje profesionálním týmem zkušených lektorů.

 

Jednotlivá školení byla cíleně zaměřena na konkrétní oblasti s následujícími prioritami:
ve vzdělávacích programech pro techniky především:

  • na komunikaci (naslouchání, naladění se na zákazníka a jeho potřeby), částečně i tematiky principů projektové dokumentace, uchopení zakázky jako projektu, definice zakázky a její hranice, správného uzavření zakázky a zviditelnění výsledků

 

ve vzdělávacích programech pro řídící pracovníky:

  • od zlepšení komunikačních dovedností manažerů, efektivního plánování a řízení projektů v praxi, využívání systémů projektového řízení, včetně projektových rizik přes osobní leadership, organizaci času i priorit až k managementu emocí a konfliktůve

 

vzdělávacím programu pro projektové manažery:

  • od pokročilých technik projektového řízení až k přípravě k certifikaci projektových manažerů podle IPMA (International Projekt Management Association). Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikát kvalifikace a způsobilosti projektových manažerů.

 

Právě vzdělávací program pro projektové manažery s přípravou k certifikaci podle IPMA byl nejprestižnější aktivitou v rámci projektu, neboť tyto certifikáty potvrzují u zaměstnanců kvalitní kompetence v rámci řízení projektů. Někteří z účastníků následně úspěšně složili zkoušku a obdrželi certifikát projektového manažera s úrovní kompetencí Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager) nebo Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management Associate).

 

Vzhledem k tomu, že byl celý projekt prakticky koncipován a cíleně zaměřen na organizační struktury, komunikaci, systém práce a konkrétní problémy týkající se řídících pracovníků a techniků (mimo pozice vrcholových manažerů) docílilo se v krátkém časovém rozpětí efektivních výsledků s následnou transformací těchto získaných poznatků do praxe. Dosažení cílů projektu je průběžně patrné ze zpětné vazby při vyhodnocování posunu v úrovni znalostí a kompetencí pracovníků, kteří vzdělávací program absolvovali. Tato vyhodnocení slouží jako vstup do závěrečné zpětné vazby zaměstnavatelům kterou nyní ČSTZB zpracovává.

 

Vzhledem k pozitivním ohlasům na vzdělávací projekt ČSTZB bude svaz ve spoluprácis CTI ČR ve vzdělávacích aktivitách pro zaměstnance svých členů v budoucnu pokračovat.

 

Vzdělávací projekt se stal zajímavým a účinným zdrojem rozvoje jednotlivých zúčastněných subjektů (v rámci čerpání vlastního „de minimis“ zúčastněných společností, avšak bez administrativní zátěže) za použití finančních zdrojů EU.

 

CSTZB CSTZB CSTZB

CSTZB

CSTZB

CSTZB