Zpět na seznam aktualit

Zahájení projektu

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov (ČSTZB) ve spolupráci
s Cechem topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) vyhodnotil na základě provedených šetření
potřebnost rozvoje další vzdělávací nabídky v oblasti TZB, resp. potřebnost dalšího vzdělávání
Topenářů, Projektantů vodovodních systémů a servisních pracovníků instalujících zařízení
využívajících energii z obnovitelných zdrojů, směřujících k jejich vyšší konkurenceschopnosti
i konkurenceschopnosti jejich zaměstnavatelů.

 

V říjnu 2013 byl slavnostně zahájen projekt s názvem "Další vzdělávání projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje".

 

Zahájení projektu ------ Zahájení projektu

 


 

Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov (ČSTZB) ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) vyhodnotil na základě provedených šetřenípotřebnost rozvoje další vzdělávací nabídky v oblasti TZB, resp. potřebnost dalšího vzdělávání Topenářů, Projektantů vodovodních systémů a servisních pracovníků instalujících zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, směřujících k jejich vyšší konkurenceschopnosti i konkurenceschopnosti jejich zaměstnavatelů.

 

Realizace grantového projektu s názvem "Další vzdělávání projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje" s registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0008 se uskuteční od 1. října 2013 do 31. března 2015.

 

Během 18 měsíců budou vytvořeny tři vzdělávací programy, včetně metodik, které na trhu chybí, avšak jsou pro efektivnější práci účastníků vzdělávání a jejich budoucí působnost v oboru nezbytné. Všechny tyto programy mají být podpořeny e-learningem a následně pilotně ověřeny na celkem 58 účastnících z Jihomoravského kraje, po vyhodnocení pilotáže upraveny do konečné podoby, závěrem akreditovány MŠMT.

 

Projekt reflektuje potřeby zaměstnanců i požadavky zaměstnavatelů na rozvoj lidských zdrojů, strategické dokumenty Jihomoravského kraje. Jeho cílem je rozšířit vzdělávací nabídku v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.

Celý článek...