Zpět na seznam aktualit

Evaluační dotazník

 

Vážení absolventi našeho dotovaného projektu
„Vzdělávání zaměstnanců v oboru TZB“
(CZ.1.04/1.1.06/52.00139).
Žádáme Vás o spolupráci při vyplnění následujícího evaluačního dotazníku, který je nedílnou povinnou součástí našeho projektu.
Dotazník je obsahově rozdělený na dvě části týkající se Vašeho osobního hodnocení užitečnosti kurzu a dále pak získaných znalostí (v souladu se vzdělávacím programem, který jste u nás absolvovali).
Vyplnění Vašich údajů (jméno, příjmení a firma, za níž jste se programu zúčastnili) je závazné.
Následně označte jeden ze tří vzdělávacích programů (jedná se rovněž o povinný údaj), který jste v rámci našeho projektu absolvovali, aby Vaše zařazení v projektu bylo shodné s účastí.
Dotazník prosím vyplňte a obratem (proklikem) odešlete ke zpracování.
Na základě Vašich informací vypracujeme vyhodnocení posunu v úrovni znalostí a kompetencí všech absolventů vzdělávacího programu.
Tato vyhodnocení budou následně sloužit jako vstup do závěrečné zpětné vazby Vašim zaměstnavatelům.
Děkujeme velmi za účast v projektu, bylo nám ctí i potěšením setkávat se s Vámi v průběhu Vašeho vzdělávání.
Oceňujeme Vaši zodpovědnost a ochotu sdělit informace.
Vaše zpětná vazba je pro nás nezbytným předpokladem ke zdárnému ukončení našeho projektu.
Věříme, že vzdělávací projekt splnil Vaše očekávání a získané vědomosti i zkušenosti Vás obohatily nejen z hlediska pracovního ale také osobního.
Předpokládáme, že Vaše účast v projektu je i přínosem pro zaměstnavatele.
Budeme Vás průběžně informovat o novinkách a možnostech další spolupráce.
Vaše podněty, návrhy, připomínky nám otevírají nové obzory. Děkujeme Vám.
S přáním hezkých dnů
Váš Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Jsme zde pro Vás!

Vážení absolventi našeho dotovaného projektu
„Vzdělávání zaměstnanců v oboru TZB“ 
(CZ.1.04/1.1.06/52.00139).

 

Žádáme Vás o spolupráci při vyplnění následujícího evaluačního dotazníku, který je nedílnou povinnou součástí našeho projektu.
Dotazník je obsahově rozdělený na dvě části týkající se Vašeho osobního hodnocení užitečnosti kurzu a dále pak získaných znalostí (v souladu se vzdělávacím programem, který jste u nás absolvovali).

 

Vyplnění Vašich údajů (jméno, příjmení a firma, za níž jste se programu zúčastnili) je závazné.
Následně označte jeden ze tří vzdělávacích programů (jedná se rovněž o povinný údaj), který jste v rámci našeho projektu absolvovali, aby Vaše zařazení v projektu bylo shodné s účastí.

 

Dotazník prosím vyplňte a obratem (proklikem) odešlete ke zpracování.
Na základě Vašich informací vypracujeme vyhodnocení posunu v úrovni znalostí a kompetencí všech absolventů vzdělávacího programu.
Tato vyhodnocení budou následně sloužit jako vstup do závěrečné zpětné vazby Vašim zaměstnavatelům.

 

Děkujeme velmi za účast v projektu, bylo nám ctí i potěšením setkávat se s Vámi v průběhu Vašeho vzdělávání. Oceňujeme Vaši zodpovědnost a ochotu sdělit informace.
Vaše zpětná vazba je pro nás nezbytným předpokladem ke zdárnému ukončení našeho projektu.


Věříme, že vzdělávací projekt splnil Vaše očekávání a získané vědomosti i zkušenosti Vás obohatily nejen z hlediska pracovního ale také osobního.
Předpokládáme, že Vaše účast v projektu je i přínosem pro zaměstnavatele.

 

Budeme Vás průběžně informovat o novinkách a možnostech další spolupráce.
Vaše podněty, návrhy, připomínky nám otevírají nové obzory.Děkujeme Vám.

 

S přáním hezkých dnů

Váš Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Jsme tu pro Vás!

 

Pro vyplnění dotazníku klikni

ZDE