Kotlíkové dotace 2016

Získejte nezbytné informace pro realizaci kotlíkových dotací, včetně vzorů příslušných dokumentů (smlouvy, certifikáty, předávací protokoly apod.).

Obsahuje informace o možnostech a základních podmínkách získání dotace na výměnu zdroje tepla v obytných domech.
Přiložen je VZOR ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU NA DÍLČÍ PROJEKT FYZICKÉ OSOBY.
Zdroje tepla – podmínky
Uvádí zařízení, kterými lze nahradit nevyhovující zdroj tepla při dodržení podmínek pro získání finanční podpory v rámci kotlíkových dotací.
Přiložen je SEZNAM VYBRANÝCH SCHVÁLENÝCH ZAŘÍZENÍ a odkaz na webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, které tato zařízení po jejich schválení registruje.
Topenář – realizátor
Uvádí základní podmínky, ale i nutná oprávnění, která musí splňovat a mít OPRÁVNĚNÁ OSOBA pro instalaci zařízení nahrazující nevyhovující zdroje tepla v obytných domech, na které žádají jejich majitelé o finanční podporu na dílčí projekt fyzické osoby.
Přiložen je SEZNAM VYBRANÝCH SCHVÁLENÝCH CERTIFIKOVANÝCH OPRÁVNĚNÝCH OSOB pro montáže vybraných zařízení. Současně je uveden internetový odkaz, na kterém je možné dohledat další oprávněné osoby.
Provedení instalace
Popisuje realizaci výměny nevyhovujícího tepelného zdroje pro vytápění obytného objektu za nový odpovídající dotačním podmínkám. Je třeba bezpodmínečně provést kromě montážních činností i vypracování dokladů k předání prací. Pouze při kompletním splnění podmínek o finanční podporu může tato být následně objednateli vyplacena.
Přiložen je seznam a VZORY VŠECH NEZBYTNÝCH DOKLADŮ (předávacích protokolů, certifikátů, ukázky fotodokumentace apod.), které je nutné v rámci úspěšné realizace prací vyhotovit, včetně návrhu SMLOUVY O DÍLO.
Mikroenergetická opatření
Představují seznam mikroenergetických opatření, která mohou být realizována jako součást projektu výměny nevyhovujícího zdroje tepla v obytném objektu za finanční podpory kotlíkových dotací. Uvedeny jsou i zásady návrhu těchto opatření.
Přiložen je SEZNAM VYBRANÝCH ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ, kteří mohou uvedená mikroenergetická opatření navrhnout, včetně odkazu na webové stránky MPO, kde je aktuální seznam těchto osob.
Dotační poradenství
Uvádí rozsah činností, které je třeba vykonat pro úspěšné podání žádosti, její přijetí poskytovatelem dotací a v celém průběhu realizace prací tak, aby bylo možné získat finanční podporu pro výměnu stávajícího nevyhovujícího zdroje tepla a případných souvisejících mikroenergetických opatřeních.
Přiložena je vzorová ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU NA DÍLČÍ PROJEKT FYZICKÉ OSOBY.
Možnosti financování

Jednotlivé kapitoly:

Podmínky pro získání dotace

Obsahuje informace o možnostech a základních podmínkách získání dotace na výměnu zdrojů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Zdroje tepla

Uvádí dotované typy zařízení a podmínky, při jejichž dodržení lze získat finanční podporu v rámci kotlíkových dotací.

  • BONUS: SEZNAM VYBRANÝCH SCHVÁLENÝCH ZAŘÍZENÍ a odkaz na webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, které tato zařízení po jejich schválení registruje.

Oprávněná osoba

Uvádí základní podmínky (např. požadovaná oprávnění a profesní kvalifikace) pro oprávněné osoby, které mohou dle zákona provádět instalaci zařízení využívající obnovitelné zdroje energií a jsou financované z veřejných zdrojů. 
  • BONUS: SEZNAM VYBRANÝCH OPRÁVNĚNÝCH OSOB pro montáže výše uvedených zařízení. Současně je uveden internetový odkaz, na kterém je možné dohledat další oprávněné osoby.

Provedení instalace

Popisuje nezbytné kroky při realizaci výměny tepelného zdroje za nový odpovídající dotačním podmínkám. Všechny uvedené činnosti jsou nezbytné pro získání dotační podpory a splnění udržitelnosti projektu.

  • BONUS: VZORY NEZBYTNÝCH DOKLADŮ (předávacích protokolů, certifikátů, ukázky fotodokumentace apod.), které je nutné v rámci úspěšné realizace prací vyhotovit, včetně návrhu SMLOUVY O DÍLO.

Mikro-energetická opatření

Seznamuje s podmínkami dalších, tzv. mikro-energetických opatření, která pro získání dotace musí být realizována současně s výměnou nevyhovujícího zdroje tepla. Uvedeny jsou i zásady návrhu těchto opatření a činnosti energetických specialistů.

  • BONUS: VZOR FORMULÁŘE „Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti provedeného mikro-energetického opatření“ a SEZNAM VYBRANÝCH ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ, kteří mohou uvedená mikro-energetická opatření navrhnout, včetně odkazu na webové stránky MPO, kde je aktuální seznam těchto osob.