Uvádí dotované typy zařízení a podmínky, při jejichž dodržení lze získat finanční podporu v rámci kotlíkových dotací.
Co jsou dotovaná zařízení?
Zařízení, která spadají do předmětu kotlíkových dotací a splňují stanovená kritéria.
* kotle na pevná paliva,
* plynové kondenzační kotle,
* tepelná čerpadla,
* solárně-termické kolektory
Tato zařízení jsou CERTIFIKOVÁNA.
Co je certifikace?
Certifikace znamená posouzení výrobku dle platné legislativy pro legální uvedení na trh, případně včetně posouzení požadavků v rámci ekodesignu.
Certifikát pro zařízení lze získat u akreditované, autorizované/notifikované osoby v ČR nebo v zahraničí.
Kotle na pevná paliva
Musí splňovat požadavky Nařízení Komise (EU) (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.
Tepelná čerpadla - elektrická
Zařízení dosahující dle ČSN EN 12 309 - 2 následujících hodnot:
Zároveň dosahují parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013.
Tepelná čerpadla - plynová
Zařízení dosahující dle ČSN EN 12 309 - 2 následujících hodnot:
Zároveň dosahují parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013.
Plynové kondenzační kotle
Zařízení splňující parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013
Instalace solárních termických soustav
Zařízení splňující minimální hodnotu účinnosti dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Seznam certifikovaných zařízení
Aktualizovaný seznam je dostupný na webových stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
Seznam registrovaných výrobků - ke dni 20. 01. 2016 dostupný na: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
Kde koupit certifikovaná zařízení?
Zařízení, které spadá do předmětu dotace a splňuje podmínky pro přidělení dotace lze koupit přímo u výrobce nebo autorizovaného prodejce.
Jaký hrozí postih za instalaci necertifikovaného zařízení?
Dotace nebude přiznána a uhrazena.
V případě zjištění při následné kontrole, bude nutné vyplacenou dotaci vrátit.

Dotované zdroje tepla

Uvádí dotované typy zařízení a podmínky, při jejichž dodržení lze získat finanční podporu v rámci kotlíkových dotací.

Co jsou dotovaná zařízení?

Zařízení, která spadají do předmětu kotlíkových dotací a splňují stanovená kritéria.

  • kotle na pevná paliva,
  • plynové kondenzační kotle,
  • tepelná čerpadla,
  • solárně-termické kolektory

Tato zařízení jsou CERTIFIKOVÁNA.

Co je certifikace?

Certifikace znamená posouzení výrobku dle platné legislativy pro legální uvedení na trh, případně včetně posouzení požadavků v rámci ekodesignu.

Certifikát pro zařízení lze získat u akreditované, autorizované/notifikované osoby v ČR nebo v zahraničí.

Kotle na pevná paliva

Musí splňovat požadavky Nařízení Komise (EU) (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Tepelná čerpadla - elektrická

Zařízení dosahující dle ČSN EN 12 309 - 2 následujících hodnot:

Tepelná čerpadla-elektrická


Zároveň dosahují parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013.

Tepelná čerpadla - plynová

Zařízení dosahující dle ČSN EN 12 309 - 2 následujících hodnot:

Tepelná čerpadla-plynová


Zároveň dosahují parametrů definovaných Nařízením Komise (EU) č. 813/2013.

Plynové kondenzační kotle

Zařízení splňující parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013.

Instalace solárních termických soustav

Zařízení splňující minimální hodnotu účinnosti dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

BONUS! Seznam certifikovaných zařízení

Aktualizovaný seznam je dostupný na webových stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
Seznam registrovaných výrobků - ke dni 16. 03. 2016 dostupný na: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

SFŽP

Kde koupit certifikovaná zařízení?

Zařízení, které spadá do předmětu dotace a splňuje podmínky pro přidělení dotace lze koupit přímo u výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Jaký hrozí postih za instalaci necertifikovaného zařízení?

Dotace nebude přiznána a uhrazena.V případě zjištění při následné kontrole, bude nutné vyplacenou dotaci vrátit.